Netpeak - Техническо задание за YouTube и Display реклами - Video Involver - Video Marketing and Production Agency

Netpeak - Техническо задание за YouTube и Display реклами

Proposal presented by: Video Involver - Video-Marketing and Production Agency

Целта на това предложение за изработка на YouTube и Display реклами е да предостави информация за фирма Video Involver, заедно с цени за персонализирано решение по техническото задание на Netpeak.

Въз основа на имейл комуникацията ни, вярваме, че можем да ви помогнем да постигнете целта си за създаване на YouTube и Display реклами за продуктите и услугите на фирма MyGregor.

В този документ ще намерите таблица с цените, която включва услугите, които обсъдихме.

Video-Marketing and Advertising Services

YouTube Campaign → Product And Brand Consideration → Ad Sequence → Bumper Ads → Skippable Ads → Non-Skippable Ads

Display Banner Ad Design

- изчистена стилистика, насочена към визуалните елементи; - показване на продукта в реална среда + неговите ползи; - наблягане на реални снимки и избягване на графични елементи; - ясно и кратко послание в текстовете в дизайните.

Сюжет на YouTube рекламата - потребителска пътека

Tease, Amplify, Echo: Attract & Direct Bumper Ads → Non-Skippable Ads → Bumper Ads Bumper Ads → Skippable Ads → Non-Skippable Ads Стъпка №1 → Късо видео (6 секунди). кратко, ясно и точно назоваване на основните предимства на продукта + призив за действие. Стъпка №2 → Дълго видео (30 секунди или повече). по-задълбочено запознаване на потребителя с MyGregor: начин на употреба, основни предимства и други (полезната информация от вече каченото видео в YouTube). Важното е в самото начало на видеоклипа да се наблегне започне с въпрос или призив, който да покаже “болката”, която продукта решава. (Пример: Изпитвате умора и се чувствате изморени сутрин?). Стъпка №3 → Късо видео (до 15 секунди). наблягане на основните предимства на MyGregor, начин на използване и призив за действие.

Срокове

Video Involver гарантира изработката на всички нови графични и видео елементи описани в заданието в рамките на 5 работни дни.

Estimated Timeline:

Март 13 - Март 17, 2023

Изработката на всички нови графични и видео елементи
5 работни дни

Вашата Инвестиция

MyGregor.com / Техническо задание / Ръководство за YouTube & Display реклами Формати: JPG, PNG / Макс. размер: 5120 КБ

Хоризонтално изображение - банер дизайн (на 4 езика)
100
Квадрат - банер дизайн (на 4 езика)
100
Вертикално изображение - банер дизайн (на 4 езика)
100
Квадратно лого
0
Пейзажно лого
0
Bumper ad - Късо видео (6 секунди)
400
Skippable in-stream ad - Дълго видео (30 секунди или повече)
800
Non-skippable in-stream ad - дължина 15 или 20 секунди
600
Субтитри на Български, Френски, Полски и Английски
240
Дикторски глас на Български, Френски, Полски и Английски
600

Total: 2940

Приемане на предложеното

Благодарим ви за предоставената възможност! Ще се радваме да изработим ефективни, въздействащи и креативни видео-маркетинг и рекламни елементи за вас.

To Accept, Type Your Full Name Below

We look at video not through the medium of beautiful shots and cool camera moves, though that is implied, instead looking deeper – what is the purpose of the video and why should it be a part of every marketing channel.