Технически Университет – Варна - Video Involver - Video Marketing and Production Agency

Технически Университет – Варна

Proposal presented by: Video Involver - Video-Marketing and Production Agency

Целта на това предложение за заснемане на видео е да предостави информация за Video Involver и различните видео услуги които предлагаме, заедно с информация и цени за персонализирано решение за видео-маркетинг и реклама.

Въз основа на предишната ни дискусия, вярваме, че можем да ви помогнем да постигнете целта си за създаване на висококачествено видео съдържание за маркетинг и презентиране на Технически Университет – Варна.

В този документ ще намерите таблица с цените, която включва услугите, които обсъдихме.

Вашата Инвестиция

Видео заснемане на локация Технически Университет – Варна 9010, ул."Студентска" № 1. Офертата включва снимачен екип аудио/видео техника за един ден + дрон).

1 ден видео заснемане (снимачен екип, 4K техника, дрон)
2500
Mонтаж рекламно видео с дължина 60 секунди
800
Дикторски глас
300
Транспорт, Логистика, Нощувка снимачен екип
300

Total: 3900

Приемане на предложеното

Благодарим ви за предоставената възможност! Ще се радваме да изработим ефективни, въздействащи и креативни видео-маркетинг и рекламни елементи за вас.

To Accept, Type Your Full Name Below

We look at video not through the medium of beautiful shots and cool camera moves, though that is implied, instead looking deeper – what is the purpose of the video and why should it be a part of every marketing channel.